NAŠE SPOLEČNOST SE VÍCE JAK 30 LET ZABÝVÁ KOVOVÝROBOU, PRODEJCEM A MONTÁŽEMI GARÁŽOVÝCH VRAT, BRAN A AUTOMATICKÝCH POHONŮ. SPECIALIZUJEME SE POUZE NA ZNAČKY PŘEDNÍCH EVROPSKÝCH VÝROBCŮ. DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI V TOMTO OBORU ZARUČUJÍ ODBORNOU MONTÁŽ I NÁSLEDNÝ SERVIS A PORADENSTVÍ.

    Vyrábíme brány:

 • samonosné posuvné

 • posuvné po kolejnici

 • křídlové

 • brány do svahu

 • parkovací sloupky

 • vstupní branky

 • dojezdy a zábrany

 • ocelové konstrukce

 • parkovací navaděče

    Dodáváme vrata:

 • průmyslová

 • sekční

 • posuvná

 • roletová

 • výklopná

 • odsuvná

 • automatické dveře

 • vyrovnávací můstky

 • těsnící límce

    Zajišťujeme:

 • pálení laserem

 • plazmou

 • řezání vodním paprskem

 • ohraňování, vysekávání

 • CNC obrábění

 • svařování

 • tryskání

 • galvanické zinkování

 • žárové zinkování

Naše služby

Na základě výkresové dokumentace Vám můžeme nabídnout:
Configuration A line styled icon from Orion Icon Library.

Pálení laserem

Zajišťujeme pálení laserem:

- do 25mm ocel nerezová
- do 25mm ocel obyčejná
- do 20mm hliník
- do 12mm měď, mosaz

max. rozměr mat.: 3000x1500mm

Speed A line styled icon from Orion Icon Library.

Ohýbání plechů

Ohraňovacím CNC lisem - tlak až 120 tun

max. délka ohýbaného předmětu 3000 mm a vyložení 300 mm.

max. délka ohýbaného předmětu 3000 mm a vyložení 300 mm.


Screwdriver A line styled icon from Orion Icon Library.

Svařování oceli a nerezu 

Provádíme zakázkovou ocelových konstrukcí z oceli a nerezu.

Specializujeme se především na výrobu samonosných posuvných bran.

Car A line styled icon from Orion Icon Library.

Vysekávání a CNC obrábění

Dokážeme vám vysekat různé typy výrobku dle zadané dokumentace z nerezu a obyčejných plechů do tl. 2mm. 
Specializujeme se především na výrobu přírub.


Naše výrobky:

Naše referenční práce

Napište nám

Pokud na nás máte nějaký požadavek, nebo dotaz.
Vaše jméno E-mail Zpráva Souhlasím s podmínkami ochrany osobních údajů - GDPR Odeslat

Kontakt

V případě zájmu nás kontaktujte.

775 321 osm, sedm, šest

aztechnik  zavináč  email.cz

Dle tel. domluvy   Po–Pá: 8:00–17:00

GDPR
Podmínky ochrany osobních údajů


GDPR
Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost: AZ technik s.r.o., IČ: 04613988 se sídlem Válkova 631, 39301 Pelhřimov (dále jen: „správce“).Kontaktní údaje správce jsou: email: aztechnik zavináč email.cz, adresa: Válkova 631, 393 01 Pelhřimov

 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR    

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

                                                                                  VI.

Vaše práva

                  1.  Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.


2.  Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě,
že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím antivirového softwaru a zabezpečením hesly.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.